Faglig profil

Jesper Agermose Hansen

Jesper Agermose Hansen

Om mig

Med en uddannelse som multimediedesigner og mere end 13 års erfaring indenfor udvikling og projekstyring, kan jeg byde ind med solid viden og innovative idéer i forhold til især webapplikationer, softwareudvikling, samt brugerfladedesign og optimering. Jeg har god erfaring med projektstyring vha. SCRUM og Kanban, samt en baggrund som befalingsmand i Hjemmeværnet, har givet mig gode kompetencer indenfor teamledelse.

Desuden har jeg kendskab til udarbejdelse af kode ifm. applikationsudvikling, samt design i både Adobe XD, Photoshop, Sketch og Invision. Endelig skal det nævnes at et arbejdsmiljø med ledelsesmæssig fokus på innovation giver mig den tillid, der får mig til at yde mit allerbedste.

Fritidsaktiviteter

I min fritid får jeg tiden til at gå med et stort udvalg af aktiviter. Min primære interesse er Hjemmeværnet, som udover at tilbyde personlig udvikling også giver et godt sammenhold med andre mennesker. Desuden driver jeg Likørbryggeriet.dk, og så er jeg også en flittig fotograf når chancen byder sig. Herudover bruger jeg tiden i Fredericia Idrætscenters svømmehal og træningscenter, når fritiden ikke byder på udflugter i indland og udland sammen med konen.

Frivilligt arbejde

02/2012 - nu Medlem (Menig) Hjemmeværnet Primære opgaver består af bevogtningsopgaver. Førstehjælp på højt niveau. Befalingsmandsuddannelse inkl. lederudviklingsøvelser. Øvelsesplanlægning og undervisning. Certificeret til Bevogtningsstyrke 2020.

10/2014 - 06/2015 Bestyrelsesmedlem (Studenterrepræsentant) Erhvervsakademi Lillebælt Tillidsmandsstilling med repræsentation for alle studerende på Erhvervsakademi Lillebælt.

03/2013 - 01/2016 Studierådsformand Erhvervsakademi Lillebælt Lokal studierådsformand for multimediedesigner, BCs Web Development og BCs Digital Concept Development uddannelserne.

03/2013 - 01/2016 Workshop koordinator Erhvervsakademi Lillebælt Planlægning af workshops for de studerende af studerende.

01/2014 - 12/2015 Tutor Erhvervsakademi Lillebælt Introduktion for nye studerende. Uddannelse af nye studerende i skolens IT systemer.